Category Archives: Rośliny energetyczne

Pelet

Wydajne paliwo, które powstaje po przez przerobienie biomasy za pomocą specjalnych pras. Biomasa zostaje zgnieciona dzięki czemu następuje zagęszczenie energii znajdującej się w pierwotnym surowcu. Paliwo to ma bardzo dobre właściwości energetyczne i kaloryczne ( zawiera minimalne ilości popiołu).

Read More

Biomasa

Substancja organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegająca biodegradacji i występująca najczęściej w postaci : drewna, słomy, osadów ściekowych, roślin energetycznych, produktów przemiany materii.

Read More

Uprawa energetyczna

Uprawa roślin w celu pozyskania ich biomasy na cele energetyczne. Co ważne, za uprawy te uważa się wyłączanie takie, które nie produkują żywności. Rośliny w tego typu hodowlach powinny charakteryzować się szybkim przyrostem biomasy, odpornością na choroby i skrajne warunku klimatyczne, zanieczyszczenie gleby i powietrza, a także dużą dynamiką wzrostu w kolejnych sezonach wegetacyjnych; należą

Read More

Klasy bonitacyjne

Klasy bonitacyjne – są stosowane do określenia jakości gleby uwzględniając jej wartość użytkowąc, po przez określenie żyzności, stosunków wodnych, trudności w uprawie, rzeźbę terenu. Wyróżnia się VI klas bonitacyjnych : • Gleby klasy I – gleby orne najlepsze: czarnoziemy, rędziny kredowe, gleby brunatne (tylko te bogate w próchnicę), mady, • Gleby klasy II – gleby

Read More