Biomasa rolnicza

To biodegradowalne substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Wyróżnia się następujący podział :
-biomasa odpadowa (gnojowica, obornik, resztki pożniwne)
-biomasa celowa (produkcja roślin energetycznych).