Poziomy piętrzenia

Wyróżnia się następujące poziomy piętrzenia :
• minimalny poziom piętrzenia – minimalny poziom zwierciadła wodnego, umożliwiający poprawną pracę urządzenia wodnego
• normalny poziom piętrzenia – najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami
• maksymalny poziom piętrzenia – najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody przy uwzględnieniu pojemności powodziowej stałej; w przypadku budowli piętrzącej wodę lecz niemającej określonej pojemności powodziowej, maksymalny poziom piętrzenia równy jest normalnemu poziomowi piętrzenia
• nadzwyczajny poziom piętrzenia – najwyższe dopuszczalne, krótkotrwałe położenie zwierciadła spiętrzonej wody ponad maksymalnym poziomem piętrzenia.