Biomasa

Substancja organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegająca biodegradacji i występująca najczęściej w postaci :
drewna, słomy, osadów ściekowych, roślin energetycznych, produktów przemiany materii.