Roślina pionierska

Jest to gatunek rośliny, która rozwija się na siedliskach wolnych od jakiejkolwiek roślinności. Są przystosowane do rozwoju w warunkach słabej zasobności danego terenu w składniki pokarmowe i wodę.