Klasy bonitacyjne

Klasy bonitacyjne – są stosowane do określenia jakości gleby uwzględniając jej wartość użytkowąc, po przez określenie żyzności, stosunków wodnych, trudności w uprawie, rzeźbę terenu.
Wyróżnia się VI klas bonitacyjnych :
• Gleby klasy I – gleby orne najlepsze: czarnoziemy, rędziny kredowe, gleby brunatne (tylko te bogate w próchnicę), mady,
• Gleby klasy II – gleby orne bardzo dobre : gleby z I klas lecz gorzej umiejscowione w terenie,
• Gleby klasy III (a i b) – gleby orne średnio dobre: Gleby brunatne, gleby bielicowe,
• Gleby klasy IV (a i b) – gleby orne średnie,
• Gleby klasy V – gleby orne słabe: gleby kamieniste lub piaszczyste o niskim poziomie próchnicy,
• Gleby klasy VI – gleby orne najsłabsze.