Author Archives: Piotr Szymański

Poziomy piętrzenia

Wyróżnia się następujące poziomy piętrzenia : • minimalny poziom piętrzenia – minimalny poziom zwierciadła wodnego, umożliwiający poprawną pracę urządzenia wodnego • normalny poziom piętrzenia – najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami • maksymalny poziom piętrzenia – najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody przy uwzględnieniu pojemności powodziowej stałej; w przypadku budowli piętrzącej wodę lecz

Read More

Mała elektrownia wodna (MEW)

Elektrownia wodna o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW wg. kryterium stosowanego w Polsce i niektórych krajach Europy zachodniej, natomiast większość państw Wspólnoty Europejskiej ustaliła próg mocy na 10 MW. Wyjątkami są kraje skandynawskie, Szwajcaria i Włochy, w których MEW, to te do 2 MW mocy. MEW cechują się uproszczoną budową.

Read More

Elektrownia wodna

Elektrownia, w której wykorzystuje się energię wody do wytworzenia prądu elektrycznego. Wyróżnia się następujący podział : • przepływowe • szczytowo-pompowe (odmiana zbiornikowej) • pływowe • małe elektrownie wodne • zbiornikowe (retencyjne bądź regulacyjne) Elektrownia przepływowa : Elektrownia wodna, która wykorzystuje energię wód, po ich niewielkim spiętrzeniu. Moc uzyskana w taki sposób jest zależna od mocy

Read More

Zapora wodna

Budowla hydrotechniczna mająca postać muru lub wału, która przegradza dolinę rzeki, celem spiętrzenia wody. Klasyfikuje się je wg. materiału z jakiego są zbudowane : • betonowe • ziemne • żelbetowe • kamienne • kamienno-betonowa • ziemno-betonowe a także ze względu na położenie względem zbiornika tj. czołowe i boczne. Ponadto budowle te spełniają funkcje energetyczne (elektrownie

Read More

Trójgeneracja

Technologiczne rozwinięcie kogeneracji. Wspólnie produkuje się energię elektryczną oraz ciepło odpadowe , lecz w odróżnieniu do kogeneracji jest ono wykorzystane, przez urządzenie absorpcyjne do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji lub procesów produkcyjnych.

Read More

Współspalanie (Kogeneracja)

Jest to technologia łącząca spalanie paliw kopalnych ( węgiel kamienny, węgiel brunatny ) wraz z biomasą ( rośliny energetyczne, odpadki roślinne itp. ) lub w energetyce proces jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Read More