Category Archives: Bez kategorii

Biomasa pochodzenia zwierzęcego

Substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji. Należą do niej : odpady poubojowe tj. skóra, wełna, rogi, kopyta, racice, odpady złowionych ryb. Wykorzystanie w produkcji biopaliw, a także jako źródło fosforu w rolnictwie( z kości ).

Read More

Kolektor gruntowy poziomy

Służy pozyskiwaniu ciepła, przez pompę. Zbudowany z rur najczęściej polietylenowych, wypełnionych czynnikiem chłodniczym, który oddaje ciepło pompie i nagrzewa się w gruncie. Kolektory umiejscawia się 30 cm poniżej warstwy zamarzania gruntu (głębokość ta jest różna w zależności od obszaru, a także rodzaju gleby ) W/w kolektory występują w następujących układach: -kolektor płaski -kolektor spiralny Różnią

Read More

Usłonecznienie

Jest to czas (podany w godzinach) w których dana powierzchnia Ziemi jest poddana na ciągłe działanie promieni słonecznych. Analizy klimatyczne przedstawiają sumę godzin np. w miesiącu, bądź roku kiedy nad daną powierzchnią Ziemi świeciło Słońce. Do pomiaru usłonecznienia używa się heliografu. Wyróżniamy 3 rodzaje usłonecznienia : • możliwe – możliwy czas bezpośredniej operacji Słońca zależny

Read More