Uprawa energetyczna

Uprawa roślin w celu pozyskania ich biomasy na cele energetyczne. Co ważne, za uprawy te uważa się wyłączanie takie, które nie produkują żywności. Rośliny w tego typu hodowlach powinny charakteryzować się szybkim przyrostem biomasy, odpornością na choroby i skrajne warunku klimatyczne, zanieczyszczenie gleby i powietrza, a także dużą dynamiką wzrostu w kolejnych sezonach wegetacyjnych; należą do nich np. wierzba energetyczna (wiciowa), rośliny oleiste np. rzepak (biopaliwa).