Elektrownia wodna

Elektrownia, w której wykorzystuje się energię wody do wytworzenia prądu elektrycznego.
Wyróżnia się następujący podział :
• przepływowe
• szczytowo-pompowe (odmiana zbiornikowej)
• pływowe
• małe elektrownie wodne
• zbiornikowe (retencyjne bądź regulacyjne)

Elektrownia przepływowa :

Elektrownia wodna, która wykorzystuje energię wód, po ich niewielkim spiętrzeniu.
Moc uzyskana w taki sposób jest zależna od mocy płynącej naturalnie wody.
W.w, elektrownia ma uzasadnienie w miejscach gdzie woda piętrzy się naturalnie.
Elektrownia zbiornikowa (retencyjna bądź regulacyjna) :
Jest to typ elektrowni wodnej, której integralną częścią jest zapora lub jaz, mające za zadanie spiętrzyć wodę, jednocześnie tworząc jej potężny rezerwuar. Efektem takiego zabiegu jest zwiększenie ciśnienia, a także spadu wody, co przekład się na lepsze wykorzystanie energii wody. Ponadto elektrownia tego typu jest niezależna od chwilowego dopływu wody oraz pozwala regulować ilość wody, która przepływa, przez turbiny tym samym stwarzając możliwość dozowania wytwarzanej energii elektrycznej. Dodatkowo zbiornik wodny, powstały przed zaporą w wyniku spiętrzenia wody stanowi doskonałą ochronę przeciwpowodziową.
Elektrownia szczytowo-pomowa :
W tego typu elektrowni energia elektryczna jest zamieniana w energię potencjalną grawitacji.
Efekt ten jest uzyskiwany, dzięki wpompowaniu wody ze zbiornika dolnego do zbiornika górnego, w okresie gdy następuje nadwyżka produkcji energii elektrycznej nad jej rzeczywistym zapotrzebowaniem (np. w nocy), aby w godzinach szczytu proces ten odwrócić.

Elektrownia pływowa :

Rodzaj elektrowni wodnej, która wytwarza energię elektryczną wykorzystując pływy morskie (przypływy i odpływy).