Category Archives: Energetyka słoneczna

Wieża słoneczna

Konstrukcja służąca pozyskiwaniu energii słonecznej. Składa się z kolektora, pod którego powierzchnią gromadzone jest ciepło, następnie przy pomocy zjawiska konwekcji, powietrze wędruje kanałami, poruszając turbiny wiatrowe ( poruszane powietrzem produkują prąd elektryczny) do komina, a następnie na jego zewnątrz. Jak dotąd instalacje te mają charakter pionierski, a jedyny sprawny prototyp znajdował się w Hiszpanii, lecz

Read More

Zachmurzenie

Zachmurzeniem nazywamy stopień pokrycia nieba, przez chmury. W celu określenie jego stopnia stosuje się skalę od 0 do 8 ( 8 pełne, 0 brak ). Określając stopień zachmurzenia podaje się również rodzaj i gatunek chmur.

Read More

Usłonecznienie

Jest to czas (podany w godzinach) w których dana powierzchnia Ziemi jest poddana na ciągłe działanie promieni słonecznych. Analizy klimatyczne przedstawiają sumę godzin np. w miesiącu, bądź roku kiedy nad daną powierzchnią Ziemi świeciło Słońce. Do pomiaru usłonecznienia używa się heliografu. Wyróżniamy 3 rodzaje usłonecznienia : • możliwe – możliwy czas bezpośredniej operacji Słońca zależny

Read More