Zbiornik retencyjny

Sztuczny zbiornik wodny powstały na skutek zatamowania rzeki, przez zaporę.
Zbiorniki te mogą spełniać różne funkcje min :
• energetyczna,
• przeciwpowodziowa,
• rekreacyjna,
• zapasowa.