Category Archives: Energetyka wodna

Poziomy piętrzenia

Wyróżnia się następujące poziomy piętrzenia : • minimalny poziom piętrzenia – minimalny poziom zwierciadła wodnego, umożliwiający poprawną pracę urządzenia wodnego • normalny poziom piętrzenia – najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami • maksymalny poziom piętrzenia – najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody przy uwzględnieniu pojemności powodziowej stałej; w przypadku budowli piętrzącej wodę lecz

Read More

Mała elektrownia wodna (MEW)

Elektrownia wodna o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW wg. kryterium stosowanego w Polsce i niektórych krajach Europy zachodniej, natomiast większość państw Wspólnoty Europejskiej ustaliła próg mocy na 10 MW. Wyjątkami są kraje skandynawskie, Szwajcaria i Włochy, w których MEW, to te do 2 MW mocy. MEW cechują się uproszczoną budową.

Read More

Elektrownia wodna

Elektrownia, w której wykorzystuje się energię wody do wytworzenia prądu elektrycznego. Wyróżnia się następujący podział : • przepływowe • szczytowo-pompowe (odmiana zbiornikowej) • pływowe • małe elektrownie wodne • zbiornikowe (retencyjne bądź regulacyjne) Elektrownia przepływowa : Elektrownia wodna, która wykorzystuje energię wód, po ich niewielkim spiętrzeniu. Moc uzyskana w taki sposób jest zależna od mocy

Read More

Zapora wodna

Budowla hydrotechniczna mająca postać muru lub wału, która przegradza dolinę rzeki, celem spiętrzenia wody. Klasyfikuje się je wg. materiału z jakiego są zbudowane : • betonowe • ziemne • żelbetowe • kamienne • kamienno-betonowa • ziemno-betonowe a także ze względu na położenie względem zbiornika tj. czołowe i boczne. Ponadto budowle te spełniają funkcje energetyczne (elektrownie

Read More

Turbina Deriaza

Zaliczana do turbin reakcyjnych tj. takich których ciśnienie wody przy wlocie do wirnika jest większe niż ciśnienie barometryczne. Turbina Deriaza jest turbiną odwracalną (pompoturbiną) czyli urządzeniem, które może pracować jako pompa i jako turbina. Jest to niezwykle istotna cecha, która pozwala na zastosowanie tych turbin w elektrowniach szczytowo-pompowych gdzie znalazły najszersze zastosowanie. Budowa • spirala

Read More

Prądnica synchroniczna trójfazowa prądu przemiennego

Budowa Prądnice te podobnie jak prądnice asynchroniczne składają się ze stojana, który stanowi swoistą obudowę dla elementów znajdujących się w środku, a także wirnika – dynamicznego elementu maszyny znajdującego się wewnątrz stojana. Zewnętrzna część obudowy stojana stanowi miejsce na którym nawinięte są uzwojenia w których indukuje się napięcie przemienne, pod wpływem którego płynie prąd przemienny.

Read More