Mała elektrownia wodna (MEW)

Elektrownia wodna o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW wg. kryterium stosowanego w Polsce i niektórych krajach Europy zachodniej, natomiast większość państw Wspólnoty Europejskiej ustaliła próg mocy na 10 MW.
Wyjątkami są kraje skandynawskie, Szwajcaria i Włochy, w których MEW, to te do 2 MW mocy.
MEW cechują się uproszczoną budową.