Turbina wodna

Urządzenie mechaniczne, które zamienia energię kinetyczną bądź potencjalną na energię mechaniczną (pracę).
Turbina napędza prądnicę, wytwarzającą prąd elektryczny.