Krzywa konsumpcyjna

Krzywa przedstawiająca związek pomiędzy stanem wody w rzece (H), a przepływem (Q).