Hydroenergetyka (energetyka wodna)

Dział energetyki skupiający się na pozyskaniu energii wody, przy pomocy turbin wodnych.