Zapora wodna

Budowla hydrotechniczna mająca postać muru lub wału, która przegradza dolinę rzeki, celem spiętrzenia wody.
Klasyfikuje się je wg. materiału z jakiego są zbudowane :
• betonowe
• ziemne
• żelbetowe
• kamienne
• kamienno-betonowa
• ziemno-betonowe

a także ze względu na położenie względem zbiornika tj. czołowe i boczne.
Ponadto budowle te spełniają funkcje energetyczne (elektrownie wodne), przeciwpowodziowe (zbiorniki retencyjne), zapasowe (rezerwuar wody).