Kolektor słoneczny

Jest urządzeniem służącym zamianie energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słońca jest zamieniona na energię cieplną za pomocą nośnika cieplnego, którym może być ciecz lub gaz.