Heliograf

Urządzenie służące do pomiaru czasu usłonecznienia.