Usłonecznienie

Jest to czas (podany w godzinach) w których dana powierzchnia Ziemi jest poddana na ciągłe działanie promieni słonecznych.
Analizy klimatyczne przedstawiają sumę godzin np. w miesiącu, bądź roku kiedy nad daną powierzchnią Ziemi świeciło Słońce.
Do pomiaru usłonecznienia używa się heliografu.
Wyróżniamy 3 rodzaje usłonecznienia :

• możliwe – możliwy czas bezpośredniej operacji Słońca zależny tylko od długości dnia

•rzeczywiste – rzeczywista suma godzin słonecznych w ciągu doby zależna od długości dnia i wielkości zachmurzenia nieba

• względne – stosunek usłonecznienia rzeczywistego do możliwego, eliminujący wpływ na wielkość usłonecznienia różnej długości dnia w ciągu roku i w różnych szerokościach geograficznych
(źródło wikipedia.pl dot. tylko rodzajów usłonecznienia)

Ponadto usłonecznienie zależy od długości dnia, a to uwarunkowane jest :

• położeniem geograficznym

• porą roku

• zachmurzeniem