Zachmurzenie

Zachmurzeniem nazywamy stopień pokrycia nieba, przez chmury. W celu określenie jego stopnia stosuje się skalę od 0 do 8 ( 8 pełne, 0 brak ). Określając stopień zachmurzenia podaje się również rodzaj i gatunek chmur.