Biomasa pochodzenia zwierzęcego

Substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji.
Należą do niej : odpady poubojowe tj. skóra, wełna, rogi, kopyta, racice, odpady złowionych ryb.
Wykorzystanie w produkcji biopaliw, a także jako źródło fosforu w rolnictwie( z kości ).