Biogazownia

Instalacja, która służy wytwarzaniu biogazu, przy użyciu jako surowców : biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, odpadów przemysłu spożywczego.