Kolektor gruntowy poziomy

Służy pozyskiwaniu ciepła, przez pompę.
Zbudowany z rur najczęściej polietylenowych, wypełnionych czynnikiem chłodniczym, który oddaje ciepło pompie i nagrzewa się w gruncie.
Kolektory umiejscawia się 30 cm poniżej warstwy zamarzania gruntu (głębokość ta jest różna w zależności od obszaru, a także rodzaju gleby )
W/w kolektory występują w następujących układach:
-kolektor płaski
-kolektor spiralny
Różnią się kształtem, a ich dobór zasadniczo związany jest z powierzchnią jaką dysponujemy.