Trójgeneracja

Technologiczne rozwinięcie kogeneracji.
Wspólnie produkuje się energię elektryczną oraz ciepło odpadowe , lecz w odróżnieniu do kogeneracji jest ono wykorzystane, przez urządzenie absorpcyjne do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji lub procesów produkcyjnych.