Współspalanie (Kogeneracja)

Jest to technologia łącząca spalanie paliw kopalnych ( węgiel kamienny, węgiel brunatny ) wraz z biomasą ( rośliny energetyczne, odpadki roślinne itp. ) lub w energetyce proces jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.