Kiszonka kukurydziana

Kiszonka jest paszą uzyskiwaną w procesie kiszenia ( kwaszenia ), który jest metodą konserwowania żywności w tym przypadku na cele paszowe dla zwierząt hodowlanych, lub energetycznych.

Kukurydza bardzo dobrze nadaje się na roślinę energetyczną, charakteryzuje się bowiem szybkim przyrostem biomasy, dzięki przeprowadzaniu fotosyntezy typu C4 oraz niskimi wymaganiami glebowymi a średni plon świeżej masy z 1 ha to 45-55 ton.

Sam proces tworzenia kiszonki z kukurydzy jako substratu trwa ok. 6 tygodni.
Kryterium oceny jakości energetycznej kiszonki kukurydzianej jest zawartość suchej masy, warto pamiętać o tym aby jej zawartość przed kiszeniem wynosiła 28-35 %.

Z 1 tony kiszonki kukurydzianej można średnio uzyskać około 200m3 biogazu.