System kogeneracyjny CHP

Jest to instalacja, której działanie oparte jest o proces kogeneracji czyli jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Sama kogeneracja jest procesem wysokosprawnym, w którym energia jest wytwarzana ze stosunkowo czystych paliw np. biogazu bądź gazu ziemnego. Szacuje się, że efektywność systemów kogeneracyjnych jest nawet o 30 % większa niż w przypadku wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej osobno.
Sercem tego systemu jest kogenerator tj. wysoce rozwinięte technologiczne urządzenie mechaniczne składające się z silnika spalinowego ( zasilanego w tym przypadku biogazem ), który napędza 3 fazową prądnice synchroniczną służącą wytworzeniu energii elektrycznej.
Natomiast ciepło pozyskiwanie jest z tak zwanego ciepła odpadowego, czyli będącego efektem procesów spalania zachodzącego w silniku spalinowym. Odzysk możliwy jest dzięki użyciu systemów wymienników ciepła, które są połączone z układami wydechowym i chłodzenia.
Układy kogeneracyjne mogą przyjmować spore rozmiary nie będąc, przy tym zabudowane. Rozwiązania takie zarezerwowane są dla jednostek dużej mocy zwykle w zakładach przemysłowych bądź elektrociepłowniach gdzie znajdują się spore przestrzenie. Istnieją również systemy, w których elementy umieszczone są w kontenerze.