Instalacje CCS

(CCS – ang. Carbon Capture and Storage) to instalacja wychwytująca i składująca CO2 pod ziemią. Planuje się wtłoczenie CO2 do wyeksploatowanych złóż geologicznych ropy i gazu.
Jak dotąd na świecie istnieje tylko jedna i to niewielka instalacja tego typu. Znajduje się w Niemczech w elektrowni Schwarze Pumpe, a inwestorem jest szwedzki Vattenfall.