Emisja CO2

Emisją nazywamy wprowadzenie do środowiska substancji, które w nim normalnie nie występują lub stężenie substancji wprowadzonych przekracza ich naturalną zawartość.
W odniesieniu do CO2, kontrola jego emisji jest bardzo ważna w skali całego Świata, ze względu na fakt iż gaz ten jest głównym gazem cieplarnianym przyczyniającym się do globalnego ocieplenia.
CO2 w atmosferze pochodzi od wysokich emitorów, głównie elektrowni konwencjonalnych gdzie ditlenek węgla uwalniany jest w procesie spalania paliw kopalnych – węgli, a także z motoryzacji.
Obecnie funkcjonują mechanizmy finansowe, kontrolujące emisję CO2 do atmosfery tzw. Handel emisją. Każdemu regionowi (może to być państwo, przedsiębiorstwo) zostaje przydzielony limit emisji, jakiej w danym okresie nie mogą przekroczyć. Następnie „emiterom” sprzedawane są certyfikaty, które można odsprzedać w przypadku nie przekroczenia progu górnego emisji, na rzecz podmiotów, które ją przekroczyły. Handel odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii.