Towarowa Giełda Energii

Instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości handlu energią. W Polsce największą giełdą energii jest Towarowa Giełda Energii, która została stworzona jako miejsce handlu energią elektryczną, paliwem i emisją.
Giełda prowadzi rynek praw majątkowych oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia, który po przez nadanie indywidualnego konta umożliwia handel.
Obecnie prowadzone są 4 rynki :
• Rynek Dnia Następnego.
• Rynek Dnia Bieżącego.
• Rynek Praw Majątkowych.
• Rynek Uprawnień do Emisji CO2.