Prowincja geotermalna ( niecka geotermalna )

Mianem prowincji geotermalne określa się tereny na których występują gorące wody głębinowe. W Polsce są to :
– Prowincja Niżu Polskiego.

-Prowincja Przedkarpacka.

-Prowincja Karpacka.