Zasoby hydrotermiczne

Są to zasoby obejmujące wodę, parę wodną lub mieszaniny parowo – wodne, które znajdują się w szczelinach skalnych, żyłach wodnych, a także warstwach wodonośnych (ośrodek skalny zdolny do przewodzenia i gromadzenia wody).