Poligeneracja

Proces służący produkcji czterech lub więcej mediów w jednej instalacji.

Najczęściej są to:
• prąd elektryczny;
• ciepło,;
• chłód oraz para technologiczna.