Paliwo kopalne

Substancja, która powstała ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były one poddane na działanie wysokiego ciśnienia, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi na:
• węgiel brunatny;
• węgiel kamienny;
• ropę naftową;
• gaz ziemny;
• torf.