Mikroorganizm anaerobowy

Organizm rozwijający się i bytujący w warunkach beztlenowych.