Rok hydrologiczny

Jest to termin używany w hydrologii i określający jednostkę czasu, przy obliczaniu bilansu wodnego danego obszaru. Podobnie jak rok kalendarzowy trwa 12 miesięcy, jednak w Polsce zaczyna się 1 listopada, a kończy 31 października roku następnego ( okres zależny od strefy klimatycznej ).
Związane jest to retencją opadów śniegu na początku trwania tego okresu, co ma bardzo duże przełożenie na okres wiosenny, kiedy mają miejsce roztopy.

Ponadto rok hydrologiczny podzielony jest na dwa półrocza:

• zimowe od 1 listopada do 30 kwietnia,
• letnie od 1 maja do 31 października.