Gazogenerator

Urządzenie służące wytworzeniu gazu z paliwa stałego, bądź z biomasy.