Gaz generatorowy

Palny gaz, powstały po przez zgazowanie paliwa stałego np. drewna (gaz drzewny), osadów ściekowych.
Może być wykorzystany jako paliwo dla silników spalinowych lub służyć do ogrzewania.