Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych - Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach.

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach.

Projekt „Odnawialne Źródła Energii w gospodarstwach rolnych” – OZERISE realizowany jest pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współfinansowany
ze środków instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGW. Koordynatorem projektu jest Instytut Energetyki Odnawialnej partnerami projektu.

Projekt OZERISE ma na celu praktyczną pomoc w doborze małoskalowych odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i ich grupach/spółdzielniach energetycznych.
W ramach projektu w wytypowanych w drodze szczegółowych ankiet wybrano 10 gospodarstwa rolnych kwalifikujących się do projektu, u których zostały zainstalowane liczniki energii elektrycznej oraz ciepła monitorujące on-line zużycie energii. Ponadto, zostały zainstalowane urządzenia monitorujące wietrzność w terenie gospodarstwo i nasłonecznie.
Na podstawie zużycia energii i warunków atmosferycznych zostanie przygotowana (w oparciu o kalkulatory) odpowiednia internetowa aplikacja doboru wszystkich rodzajów mikroinstalacji OZE, indywidualnie dla każdego z gospodarstw rolnych i domowych. Prawidłowa lokalizacja instalacji OZE w obrębie gospodarstwa i dobór odpowiedniej technologii ma największy wpływ na ich opłacalność ekonomiczną zastosowania (produktywność).*

 Jako jeden z głównych pod wykonawców tego projektu mającego na celu zbadanie potencjału energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych i zaimplementowanie właściwego źródła energii wykonaliśmy kompletne pomiary meteorologiczne wraz z opracowaniem i interpretacją wyników dla 8 lokalizacji pod kątem użyteczności energii Słońca i wiatru.

*źródło: www.ozerise.pl

www.ozerise.pl