Fotowoltaiczna elektrownia domowa o mocy 10 kWp

Wykonana elektrownia z paneli fotowoltaicznych służyć będzie do produkcji energii elektrycznej . W pierwszej kolejności prąd z paneli wykorzystywany będzie na potrzeby własne, a w dalszej kolejności nadmiar będzie oddawany do sieci energetycznej.  Rozliczenie pobranej energii i oddanej do sieci będzie bilansowane w okresach półrocznych.