Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Przemyśla

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Przemyśla

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem analizującym aktualny stan gospodarki energetycznej na danym obszarze. Wskazuje on źródła jak i rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ma na celu ich redukcję lub całkowitą eliminację po przez propozycję poprawy energetycznej oraz wprowadzenie instalacji wytwarzających energię bez szkodliwych emisji do środowiska.
Wraz z firmą AT Group S.A., na zlecenie Prezydenta Miasta Przemyśla wykonaliśmy kompletny dokument PGN, zawierający nie tylko opis stanu faktycznego lecz również konkretne propozycje inwestycji oraz zobrazowanie potencjału energetycznego odnawialnych źródeł energii na terenie miasta.