Elektrownia wiatrowa Orzechowce – Hnatkowice

 

Elektrownia wiatrowa Orzechowce – Hnatkowice

We współpracy
z Energetyka Wiatrowa Galicja Sp. z o.o. zaprojektowaliśmy i oddaliśmy do użytku farmę wiatrową składająca się z 6 turbin wiatrowych produkcji hiszpańskiej Gamesy.
Farma znajduje się w miejscowościach Orzechowce (Gminia Żurawica) i Hnatkowice (Gminia Orły).
Każda turbina legitymuje się mocą znamionową 2MW, a gondola wyniesiona jest ponad poziom terenu
na wieży o wysokości 78m.
Inwestorem przedsięwzięcia była firma Elektrownie Wiatrowe Podkarpacia Sp. z o.o. w Warszawie.
Montaż mechaniczny turbin jak i prace rozruchowe zostały ukończone 9 kwietnia 2009 roku, następnie farma została przekazana do eksploatacji.