Wielkoskalowe przestrzenne analizy warunków wiatrowych

Wielkoskalowe przestrzenne analizy warunków wiatrowych – GIS

Jesteśmy właścicielem zestawu danych wiatrowych w formie wielkoskalowej. Analizowany obszar to okolice miasta Przemyśla o współrzędnych 49°46’56” N 22°46’9″ E, uwzględniający część terytorium Ukrainy, a jego cała powierzchnia to 960 km².

Projekt zawiera:

  • Mapę użytkowania terenu
  • Numeryczne modele terenu w formie grid i izo
  • Mapę szorstkości podłoża
  • Mapy rozkładu przestrzennego średnio rocznej prędkości wiatru na różnych wysokościach
  • Mapy rozkładu przestrzennego średnio rocznej energii użytecznej

Jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie uruchomienia inwestycji w elektrownie wiatrowe w tym obszarze.
W przygotowaniu analizy dla Lwowa.