Źródło termalne

Źródło z którego wypływa woda o temperaturze większej niż średnia roczna temperatur na danym obszarze. Wypływająca woda pochodzi z wód opadowych, które wniknęły w głąb Ziemi, gdzie zostały ogrzane ciepłem pochodzącym z jej wnętrza.