Turbina gazowa

Urządzenie służące produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu i gazu ziemnego.