Turbina Banki-Michella

Turbina akcyjna – ciśnienie wody przed wirnikiem turbiny jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Swój początek zawdzięcza niezależnemu opracowaniu , przez dwóch ludzi w 1903r. – Austryjaka Michella i Węgra Banka. Stąd też dwuczłonowa nazwa. Jednakże na obszarach niemieckojęzycznych można spotkać się z określeniem turbiny jako Ossbergera.

Budowa

• kierownica – posiadająca jedną łopatkę regulującą dopływ wody. Dodatkowo kierownica i wirnik zostały podzielone na dwie części – węższą i szerszą dzięki czemu otrzymano możliwość regulacji turbiny do 3 rożnych przepływów wody,

• wirnik – z palisadowymi łopatkami.

Zasada działania

Cechą charakterystyczną turbiny Banki-Michella jest szeroki strumień wody doprowadzany do wirnika. Ma on prostokątny przekrój i przepływa, przez łopatki wirnika 2 razy.
Wirnik z łopatkami palisadowymi, zostaje zasilony w wodę dzięki kierownicy.

Zastosowanie

Z racji możliwości wykorzystania turbin B-M dla spadów wynoszących od 1 do 100m,prostej konstrukcji i taniej eksploatacji ich praktyczne zastosowanie uwzględniające względy ekonomiczno – techniczne ogranicza się w zasadzie do MEW.
Moc oscyluje w granicach 1kW do