Moc znamionowa

Jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje bezpiecznie, zgodnie z zaleceniami producenta i często osiąga największą sprawność.
Wartość ta umiejscowiona jest razem z innymi istotnymi parametrami dla pracy danego urządzenia na tabliczce znamionowej. Zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN i wyrażana w W, kW lub MW.