Materia organiczna w glebie

Jest to ta część gleby, która zawiera martwe szczątki zwierząt i roślin, a także organicznych produktów bytowo-życiowych organizmów glebowych ( bakterii, grzybów, promieniowców ) np. odchody.